Referensbilderna är inte det som direkt avses att byggas, utan det är mer ett försök att visa på skala, höjder, material och karaktär på den blivande bebyggelsen. Hur det egentligen blir avgörs när detaljplanen är klar och därefter genom en normal bygglovsprocess.