Äntligen en detaljplan!

I snart 15 år har Samhällsföreningen efter önskemål från Glommens invånare kämpat för att få till en utökad och mer flexibel användning av hamnen och dess byggnader.
Sedan senaste detaljplanen fastslogs 1961, har hamnen och dess byggnader bara i princip fått användas till fiskeri- och industriverksamhet.
Vi kan nu med glädje meddela att framtidsplanerna för Glommens hamn tagit ett stort kliv framåt. I en riktning som i princip följer det förslag flera hundra Glommabor under åren arbetat fram, genom alla de möten och sammankomster som anordnats av Glommens Samhällsförening och som gått under namnet Glommens Framtid.

”En av de starkaste utgångspunkterna är att Glommen är och ska förbli ett fiskesamhälle med en aktiv och fungerade fiskeindustri i kombination med turism och besöksnäring.”

Samhällsföreningen har sammanställt invånarnas förslag efter ett par möten och resultatet syns ovan.

Kortfattat om framtidsplanerna:

Den stora förändringen innebär att byggnaderna som i folkmun kallas “Glommens Fisk” kommer att ersättas med några mindre byggnader som innehåller hotell- och restaurang. Hotellet beräknas till cirka 30 rum och 10 semesterlägenheter som även kan användas som konferensrum.

En mindre saluhall med fokus på fisk- och skaldjursprodukter, ett rökeri och kräftkokeri i anslutning till saluhallen och en ”sillalucka” där det serveras enklare rätter som passar alla plånböcker.

Därutöver ska det byggas butiker och andra lokaler för uthyrning med förtur till entreprenörer från Glommen.
Byggnaderna där Glommens Fisk haft sin verksamhet kommer att rivas och ersättas av nya tidsenliga byggnader som passar in i hamnen och som ska användas för kommersiellt bruk. Övriga markytor samt kajerna i hamnen avses att säkras upp för fortsatt användande av fisket och fiskebåtarna samt kunna utveckla konceptet ”Blue food”, d.v.s omhändertagande av näring från havet i alla dess former för att möta behovet av den snabbt växande marknaden av framtidens sjömat. Genom att bevara ytorna för fiskeriet blir Glommen en viktig hamn och kan vara med i den snabba expansionen av hållbar sjömat med produktion i Sverige.

En annan betydande del är att de stora öppna gräsytorna från Minan (vändplatsen) och söderut, bevaras och sparas från bebyggelse.

Markytan där Trålbinderiet ligger avses att bebyggas med cirka 30 hyreslägenheter med förtur för Glommabor.

De äldre fiskebodarna längs Fiskhamnsvägen ska bevaras och likaså Båtklubbens uppställningsområde.

Det finns även förslag för en bastu vid betongbryggan väster om fiskekrogen.

Magnus Månsson, helg- och sommarboende i Glommen sedan 25 år och delägare i Arkitekt och fastighetsbolaget, Semrén & Månsson har ingått ett ramavtal, att i samråd med kommunen och Glommens invånare förverkliga en utveckling av Glommens hamn.