Kajens karaktär förstärks med de nya magasinsbyggnaderna och hotellet. Materialpaletten med trä, plåt och corténstål hämtar också sin inspiration från hamnen och fisket. Stråket får ett mer publikt innehåll med verksamheter i bottenvåningarna. Här kan man samlas och ta en kall öl en varm sommardag eller varm glögg en kall vinterdag när man exempelvis besöker julmarknaden. 

Torget blir en väderskyddad plats inte minst under vinterhalvåret. De nya magasinsbyggnaderna med sadeltak samspelar med de befintliga sjöbodarnas gestaltning på andra sidan gatan och hotellet längst i norr ger platsen en fin inramning. Med entréer till lokaler och bostäder och plats för torghandel och andra evenemang blir torget en levande plats. Passagerna mellan magasinen ner till kajen blir viktiga kopplingar till havet.