Ett levande Glommen

Sammanfattningsvis vill vi skapa ett levande och serviceinriktat centrum för Glommens hamn. Där man kan bo i nyproducerade hyresrätter, jobba i lämpliga kontors- och affärslokaler samt kunna erbjuda stora valmöjligheter kring mat, dryck, handel och aktiviteter för alla besökare.

När Glommens Fisk var som störst arbetade ett stort antal invånare i hamnen. Den nya detaljplanen innebär, förutom arbetet med byggnationen, att det kan skapas många nya jobb utöver de lokala entreprenörer som kan driva sina verksamheter i hamnen.

Det förslag som kommunen nu skall lämna till samråd är väl överensstämmande enligt det förslag som togs fram gemensamt på ett stormöte med Glommens Samhällsförening den 21 november 2015.


Skillnaden är ytterst liten jämfört med Glommabornas förslag. Det som tillkommit nu är, att personer med starka känslor för Glommen, som har både kompetens och intresse för att på bästa sätt utveckla projektet tillsammans med kommunen och invånarna, även har förbundit sig att finansiera och driva projektet i ”hamn”.


Se stormötesförslaget och jämför med föreslagen plankarta. Ladda ned pdf.

Tidsplanen för samråd påbörjades fredagen den 4 Juni och pågår i 4 veckor, då invånare kan lämna in synpunkter till planarkitekten och dess team. Om allt går enligt plan kan detaljplanen godkännas i slutet av 2021 vilket betyder att bygglov skulle kunna godkännas och byggnation kunna påbörjas under våren 2022.