Tvärgatan leder från befintlig villabebyggelse fram till kajen med västerhavet som fondmotiv. De nya bostäderna på båda sidor om den får en upplevelserik gestaltning med olika material och kulörer som stämmer med Glommens karaktär idag. Sjöbodarnas sadeltak återkommer även här, men med olika takvinklar och kupor för att skapa en variation.

Referensbilderna är inte det som direkt avses att byggas, utan det är mer ett försök att visa på skala, höjder, material och karaktär på den blivande bebyggelsen. Hur det egentligen blir avgörs när detaljplanen är klar och därefter genom en normal bygglovsprocess.