Bostäderna blir hyresrätter om 2-5 rum och kök. Husen blir låga i 1-2 plan med inredda vindar med traditionell och varierad arkitektur i trä. Om kommunens planprocess går enligt plan så blir projektet med bostäder godkänt för statliga investeringsstöd vilket sänker byggkostnaderna och hyrorna för hyresrätterna i motsvarande grad.

Referensbilderna är inte det som direkt avses att byggas, utan det är mer ett försök att visa på skala, höjder, material och karaktär på den blivande bebyggelsen. Hur det egentligen blir avgörs när detaljplanen är klar och därefter genom en normal bygglovsprocess.