Morups-Lyngen 2:40 m fl, Glommens Hamn – samrådsremiss 9/6 – 7/7

Kommunstyrelsen gav 2011-04-05 § 105 dåvarande samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Glommens hamns utvecklingsmöjligheter. Förslag till detaljplan går nu ut på samrådsremiss.

Samrådsmötet med kommunen på tisdag 22/6 kl17.00

Glommens Samhällsförening fångade upp ett behov på ett möte som arrangerade i fredags. Att flera tycker att det är svårt och bökigt att sitta hemma själv framför sin dator på tisdag på det digitala samrådsmötet med kommunen. Samhällsföreningen har därför hyrt Bygdegården och erbjuder i mån av plats (Pandemibestämmelser) att ha en gemensam uppkoppling för att lyssna och ha möjlighet att ställa frågor.

Samhälls föreningen kommer att vara i bygdegården tisdag 22 juni från kl. 16.00. Om det blir för många närvarande kommer vi prioritera de som bor eller har verksamheter inom planområdet.  

Läs mer på kommunens hemsida