Denna hemsidan har skapats för att ha en transparent informationssida om detaljplanens utveckling i Glommens hamn. Initiativtagare är Magnus Månsson som har ingått ett ramavtal med Falkenbergs kommun om att investera i enlighet med detaljplanen och Lars Abrahamsson som skall ansvara för uthyrning av kommersiella lokaler. 

För er som har frågor kring arkitekt och byggnadstekniska frågor knutna till detaljplanen så kan ni vända er till Andreas Dahlqvist på Månsson Fastigheter och för er som har frågor kring etablering av hotellet och övriga kommersiella lokaler kan ni vända er till Lars Abrahamsson.

Magnus Månsson, helg- och sommarboende i Glommen sedan 25 år och delägare i Arkitekt och fastighetsbolaget, Semrén & Månsson har ingått ett ramavtal, att i samråd med kommunen och Glommens invånare förverkliga en utveckling av Glommens hamn.

 

För mer info kontakta: 
Andreas Dahlqvist, vd, Månsson Fastigheter, andreas@manssonfastigheter.se
eller 0706 – 922 911.

Lars Abrahamsson
076-311 34 15
Lars Abrahamsson