Glommens hamns framtid

Undersök behovet av hotell och restaurang först.

Insändare från Ingvar Karlsson i HN. Läs den här.