Inlägg Ordet är fritt HN

Anders Claessons inlägg
Sälj inte ut Glommens hamn till privata intressen