Investering gynnar utveckling

Ett inlägg under Ordet är fritt i HN. Från ”Nytänkande”

Investering gynnar utvecklingen i Glommens hamn.