Många synpunkter på detaljplanen

Förra veckan den 15/7 var det en artikel i HN om hur invånarna i Glommen har lämnat synpunkter på de samrådshandlingar om den föreslagna detaljplanen.

Cirka 70 synpunkter hade kommit in vilket är mycket positivt. Det visar på ett stort intresse för den nya detaljplanen. Den normala processen med samråd är ju att allas olika synpunkter kommer fram på ett tydligt sätt. Det är nu kommunen kan börja att sortera vilka synpunkter som skall leda till ett slutgiltigt beslut om den framtida detaljplanen.

Artikeln som publicerades tydliggör att fiskarna är mycket missnöjda med att kommunen inte kommunicerat framtida detaljplan med de som är aktiva i hamnen, vilket är beklagligt. Glommens hamns framtid hänger på ett gott samarbete och samförstånd mellan alla parter. Med fokus på framtiden, med satsning på kommande generationer och att ta vara på den historia som fisket har skapat fram tills nu.

För er som tror att hela hamnen skall säljas, så tydliggör Magnus Månsson i artikeln att han ej vill störa nuvarande verksamhet för fiskarna, tvärtom ser han det som en stor och mycket viktig del såväl i projektet och framtiden. Månssons enda fokus ligger på att ersätta de nedlagda och uttjänta industribyggnaderna i hamnområdet med nya ändamålsenliga byggnader som inte bara passar in utan även skapar nya möjligheter för andra verksamheter, skapar nya arbetstillfällen och samtidigt förskönar hamnens och Glommens utseende. Alla kajer blir alltså kvar i kommunal ägo.

En ny detaljplan ger möjligheterna att utvecklas i takt med tiden. För er som har ett intresse att följa arbetet med detaljplanen och framtida ramavtal så kan ni finna relevant och korrekt information här på hemsidan som uppdateras regelbundet, så att alla kan följa vad som sker i ärendet. 

Läs artikeln här.