Ny folder i brevlådorna

Nu till pingsthelgen landar vår nya folder i brevlådorna runt om i Glommen. Här visar vi bildskisser som förhoppningsvis gör det lättare att förstå vår vision om Glommens hamn. Vi visar bilder hur vi integrerar alla sjöbodar för att få en fin helhet och att det kommer att finnas gott om utrymme både för befintligt och utökat fiske. Och självklart ska båtklubben ha kvar sina ytor. Byggnaderna vid kajstråket kommer förvisso att bli något högre än dagens byggnad, men å andra sidan kommer de att bestå av flera byggnader med mellanrum som släpper in ljus och ger ett luftigare intryck än dagens kompakta byggnader. Självklart är det även vår ambition att få upp aktiviteten i området med skilda verksamheter.