Varbergs kommuns byggnadspris

Månssons Fastigheter och arkitektfirman Semrén och Månsson Arkitekter får Varbergs kommuns byggnadspris för ungdomslägenheterna på Kvarnliden i Varberg.

Juryns motivering: ”Projektet präglas av att arkitekterna har följt genom hela processen från planering, byggnation till förvaltning. På ut- och insida har val av slitstarka och enkelt utbytbara byggnadsmaterial satt byggnationens livscykelperspektiv i fokus för fortsatt hållbar ekonomisk förvaltning och gestaltning. Valet av bergvärme nyttjas även för kylning sommartid.

Projektet visar en hög ambition som resulterat i en välgestaltad livsmiljö och helhet med fina exempel på detaljbearbetning för god funktion. I bostadskvarteret på Kvarnliden möts vi av modern arkitektur med omsorg om platsen, byggnadens möte med omgivningen och de människor som ska vistas där.”

Kul tycker vi, vore fantastikt om vi fick chansen att göra något riktigt bra i Glommens hamn.

Läs artikel i HN.

Hallands Nyheter 23 mars 2023.